VoorleesExpress

Educatie

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 8 jaar en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen op hun eigen manier te stimuleren. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een laag-taalvaardige omgeving. Welke moedertaal er thuis gesproken wordt, is niet van belang.

Een getrainde vrijwilliger heeft 20 contactmomenten met het gezin om de kinderen voor te lezen en op andere manieren actief bezig te zijn met de Nederlandse taal. Dit kan bij het gezin thuis zijn, in de bibliotheek of online. Gezamenlijk kijken we welke manier van voorlezen het beste bij het gezin past.

Tenminste één ouder wordt actief betrokken bij het voorlezen. Er worden (taal)spelletjes gedaan en het gezin maakt kennis met de Bibliotheek. Bovendien krijgen de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. Per gezin vragen we een bijdrage van € 20,00.

Samenwerking

Jaarlijks koppelen we zo’n 60 gezinnen en voorlezers binnen het totale werkgebied van Bibliotheek Rijn en Venen. Dat betekent dat we actief zijn in de gemeentes Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Zoeterwoude.

We werken samen met voorschoolse instellingen, scholen, Centra voor Jeugd en gezin, logopedisten, Humanitas, Participe/Kom Erbij, het Taalhuis en de Speel-O-theek. Zij dragen gezinnen voor en melden ze officieel aan.

Herkomst

Van de deelnemende gezinnen is het merendeel van niet-Nederlandse komaf (bijna 90%). Zo’n 5% van de gezinnen bestaat uit een Nederlandse en een buitenlandse ouder en bij de andere 5% zijn beide ouders Nederlands.

De leeftijden van de kinderen variëren van 3 tot en met 8 jaar. De afgelopen jaren hebben we kennis gemaakt met zo’n 20 andere culturen, die op hun beurt weer kennis maakten met de Bibliotheek én bovendien lid werden.

Criteria voor deelname

  • Kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 8 jaar (maximaal 2 kinderen)
  • Er is sprake van een (dreigende) taalachterstand of te weinig aanbod van de Nederlandse taal in de thuissituatie
  • Ouders doen elke week actief mee bij het voorlezen, samen lezen en de taalspelletjes
  • Er is enige basiskennis van het Nederlands bij zowel de ouders als de kinderen (de kinderen dienen minimaal 6 maanden in Nederland te zijn)
  • Het gezin en de voorlezer zijn digitaal vaardig met een vorm van videobellen
  • Aanmeldingen worden gedaan door een instantie waarbij het gezin bekend is, uiteraard in overleg met de ouders

Een gezin aanmelden?

Alleen toeleidende organisaties kunnen gezinnen aanmelden. Nog geen toeleider? Neem dan contact op met Tineke Knoester.

Een gezin aanmelden

Vrijwilliger worden?

Lijkt het je leuk om gezinnen met jonge kinderen te helpen met voorlezen en taal?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Aanmelden als vrijwilliger

Meer informatie?

Neem dan contact op met Tineke Knoester van de VoorleesExpress Rijn en Venen. 

📞  0172 - 475 771 / 06 - 10 06 86 78

Of stuur een mail