Raad van Toezicht

Sinds 2021 wordt de Bibliotheek Rijn en Venen bestuurd via het model van een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd en die éénmaal voor diezelfde termijn kunnen worden herbenoemd. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is naar een brede afspiegeling gezocht in relevante expertise én maatschappelijke betrokkenheid bij de in de Bibliotheek deelnemende gemeentes.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van Bibliotheek Rijn en Venen en de algemene gang van zaken. Ook voorzien de leden van de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder van advies als het gaat om het verwerkelijken van de ambities van de organisatie. Het toezicht vindt plaats op basis van een reglement dat conform de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de statutaire bepalingen van de stichting Bibliotheek Rijn en Venen is opgesteld.

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

René Vrugt (voorzitter)

 • Aangetreden: 1-1-2021
 • Woonplaats: Alphen aan den Rijn
 • Huidige functie: Directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (per 16 januari 2023)
 • Nevenfuncties: Voorzitter Bezoekerscentrum De Veenweiden in Alphen aan den Rijn, bestuurslid bij de stichting Wandelnet
 • René Vrugt (1965) is sinds 2021 directeur van het interbestuurlijke Programma Zuid-Holland Bereikbaar en directeur-bestuurder van de gelijknamige stichting. Van 2002 tot 2018 was hij gemeenteraadslid voor het CDA in Alphen aan den Rijn. René Vrugt studeerde Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Rechten aan de Universiteit Utrecht.

Lezen verruimt je wereld en opent je ogen voor andere inzichten en culturen zonder dat je daarvoor hoeft te reizen. De bieb vervult een belangrijke maatschappelijke functie, ook naar de jeugd. De bieb verrijkt je bestaan en verbindt mensen met elkaar. Daar zet ik me graag voor in.

— René

Matthijs Mulder (vicevoorzitter)

 • Aangetreden: 31-11-2022
 • Woonplaats: Alphen aan den Rijn
 • Huidige functie: advocaat
 • Nevenfuncties: Vereniging van Ondernemers Alphen aan den Rijn (VOA) en lid van de commissie Energie & & Klimaat, met als speerpunt het verduurzamen van bedrijfsterreinen.
 • Matthijs Mulder is sinds 1987 advocaat te Alphen aan den Rijn (Berntsen Mulder Advocaten), gespecialiseerd in ondernemingsrecht en bouw & vastgoed.

Ik ben sinds mijn jeugd lid van de bibliotheek. Toen leende ik er boeken. Tegenwoordig is de bibliotheek zo veel meer: een ontmoetingsplaats voor mensen, een bron van kennis en informatie en gewoon een fijne plek om te zijn. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat de bibliotheek zich inzet voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden: digitale geletterdheid, samenwerken, communiceren en bovenal: onafhankelijk en kritisch denken.
Ik doe daar graag aan mee.

— Matthijs

Sonja Vlasveld

 • Aangetreden: 1-4-2021
 • Woonplaats: Alphen aan den Rijn
 • Huidige functie: risk manager bij Royal Schiphol Group
 • Sonja Vlasveld (1980) heeft bedrijfseconomie en de opleiding tot registeraccountant gevolgd aan de Vrije Universiteit. Ze heeft 11 jaar als extern accountant gewerkt, waarbij ze o.a. maatschappelijke organisaties controleerde.

Als moeder van 3 jonge kinderen, zie ik hoe voorlezen bijdraagt aan woordenschat en algemene ontwikkeling. Ik vind het belangrijk dat kinderen plezier hebben in het lezen en de bibliotheek speelt daarin een belangrijke rol.

— Sonja

Moniek van de Put

 • Aangetreden: 31-11-2022
 • Woonplaats: Leimuiden
 • Huidige functie: consultant/ondernemer in de groene sector o.g.v. logistiek, organisatie en duurzaamheid.
 • Nevenfuncties: verantwoordelijk voor communicatie bij hospice Amandi in Nieuwe Wetering en vrijwilliger/initiatiefnemer bij Eten & Ontmoeten in de Spreng in Oude Wetering
 • Moniek van de Put (1968) heeft een ondernemers achtergrond. Zij is directeur/eigenaar geweest van een grote logistieke dienstverlener op Schiphol. Na de verkoop van dit bedrijf in 2011 zet zij haar kennis en ervaring in bij andere bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Als kind werd ik al blij van lezen en dat is nooit veranderd. Het is mooi om te zien hoe de functie van de bibliotheek in de loop der jaren is gewijzigd en een belangrijke maatschappelijke schakel is gaan vervullen. Taal en lezen spreken mij enorm aan.

— Moniek

André Leeflang

 • Aangetreden: 31-11-2022
 • Woonplaats: Waddinxveen
 • Huidige functie: Docent-expert Ondernemen bij mboRijnland
 • André Leeflang (1964) heeft 35 jaar ervaring als docent. Begonnen als kleuterleider is hij sinds 1998 werkzaam binnen het beroepsonderwijs. Zijn expertise ligt op het gebied van de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven en het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en concepten. Daarnaast is André actief als ‘parttime’ ondernemer.

De bibliotheek is voor mij een plaats waar jongeren op een ontspannen manier kennis op kunnen doen en zich in alle rust kunnen ontwikkelen met behulp van alle bronnen die de bibliotheek daarvoor aanbiedt.

— André