Expositie 'Mensen en water toen en nu'

Gepubliceerd op: 26 juli 2023 10:00

Studenten van de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) uit binnen- en buitenland hebben op een aantal plaatsen in Zuid-Holland gekeken hoe de bewoners vroeger met het water omgingen. Een kleine tentoonstelling over hun bevindingen is de komende weken te zien in Bibliotheek Alphen-Centrum.

Vier studenten van de Faculteit der Archeologie (Universiteit Leiden) uit binnen- en buitenland hebben op een aantal plaatsen in Zuid-Holland gekeken hoe de bewoners vroeger met het water omgingen. Ze concentreerden zich op de waterhuishoudkundige, economische en strategische aspecten van het water. Een kleine tentoonstelling over hun bevindingen is de komende weken te zien in Bibliotheek Alphen-Centrum

Er worden onder andere twee onderwerpen behandeld die allebei met oorlogvoering op en langs de Oude Rijn te maken hebben: de Tweede slag bij Alphen aan den Rijn op 30 april 1426 en het rampjaar 1672. Ook de Romeinse Forten in Katwijk en Valkenburg  en het Romeinse Kanaal van Corbulo in Leidschendam worden behandeld.

Achtergrondinformatie

Water is een levensbehoefte, een bron van voedsel, een route naar andere streken, een bedreiging, een kans. Zeker in het westen van Nederland speelt het water een allesbepalende rol. Zuid-Holland is voor een groot deel door het water gevormd. Vroege bewoners leerden met en naast het water leven, latere generaties hebben het naar hun hand weten te zetten. 

De expositie is gemaakt door de studenten en TGV teksten & presentatie in samenwerking met het Centre for Global Heritage and Development (Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam) en Archol BV, mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Voor nadere informatie: Evert van Ginkel (TGV teksten & presentatie, 071-5128420).