Theaterproject 't Rooie Dorp

Gepubliceerd op: 26 april 2023 12:24

De verhalen van het Rooie Dorp worden verteld in de vorm van een theatervoorstelling. In samenwerking met Parkvilla hebben de cultuurcoaches dit community-art project opgezet.

Het Rooie Dorp

In het Rode Dorp, ofwel het 'Rooie Dorp', woonden vroeger veelal arbeiders die in de dakpannenfabriek Oosthoek & Zoon werkten. Kenmerkend voor het Rode Dorp zijn de rode dakpannen op de woningen, waar de naam ook verwijst. Momenteel worden de meeste huurwoningen vernieuwd. De oude woningen maken plaats voor 172 nieuwe eengezinswoningen. Door de verbouwingen in het dorp ontstaan er enige spanningen in de wijk. Zo zijn er brandjes, boze buurtbewoners, jongeren in de wijk die voor overlast zorgen.

Om de buurt van jong tot oud weer meer te laten verbinden, onderling en met de historie van de buurt, wordt er in het seizoen 2022/2023 een community art project in de vorm van een theatervoorstelling gestart.

Doel van het project

Met dit community art project willen de cultuurcoach, gebiedsadviseurs, buurtverbinder, speeltuinvereniging Kindervreugd en de buurtbewoners een theaterproductie neerzetten over de rijke historie van het Rode Dorp. Door samen enthousiast te werken aan dit project ontstaat er verbinding tussen de bewoners, van jong tot oud. Ook draagt het bij aan de individuele ontwikkeling van vaardigheden waarmee buurtbewoners een bijdrage kunnen leveren aan een sterkere buurt. Verbinding onder de buurtbewoners staat centraal. Uiteindelijk zorgt de onderlinge verbinding voor een veilige buurt.

De cultuurcoaches zetten kunst en cultuur in voor het versterken van (re)integratie van inwoners van Alphen aan den Rijn, het verbeteren van verbinding en leefbaarheid in wijken en het tegengaan van eenzaamheid. In samenwerking met Parkvilla hebben zij dit community-art project opgezet.