Even voorstellen

De cultuurcoaches zijn een initiatief van gemeente Alphen. Wij laten inwoners kennismaken met kunst en cultuur door verschillende activiteiten en projecten.

Kunst en cultuur zijn fundamentele waardes in onze samenleving. Cultuur brengt inwoners samen, of dat nu op school, in de wijk of in het culturele veld is. Wij brengen kunst en cultuur naar alle wijken van Alphen toe, zodat iedereen mee kan doen. Dit doen wij door het organiseren van culturele activiteiten en projecten in de wijken.

Wij hebben allemaal een kunst- en/of culturele achtergrond en weten als geen ander hoe de kunstwereld in elkaar zit. Doordat wij met één been in de professionele kunstwereld en met één been in het sociale domein staan, kunnen wij Alphenaren iets nieuws brengen. We vervullen zes verschillende rollen: verbinder, coach, vakdocent, ontwikkelaar, coördinator en adviseur. Naast het verbinden van mensen, willen we ook een verbinding maken tussen cultuur en andere sectoren in Alphen, zoals sport, onderwijs en zorg & welzijn. Ook staan we actief in contact met bestaande initiatieven en organisaties in omgeving Alphen. Door samen te werken, hopen we het culturele aanbod structureel op te zetten, voor alle Alphenaren.

Onze missie

Kunst is een middel om jezelf te ontwikkelen, kanten van jezelf te ontdekken waarvan je misschien niet wist dat je ze had. Kunst is er om te ontspannen, bij je emoties te komen, om plezier te hebben.

Kunst brengt je ook samen: kunst verbindt. Wat is een schilderij zonder dat iemand het bekijkt? Een voorstelling zonder publiek? Een muziekrap zonder dat iemand er naar luistert? Je deelt je verhaal, een ervaring, een gevoel. Dat gaat verder dan je leeftijd, achtergrond of afkomst. Kunst inspireert.

Achtergrondinformatie

De cultuurcoaches werken vanaf juli 2021 samen met de maatschappelijke en culturele partners aan de Preventie opdracht in de wijken van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij zetten kunst en cultuur in voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Participe en Bibliotheek Rijn en Venen voeren samen deze opdracht uit. Vanaf 1 januari 2023 heeft de Bibliotheek Rijn en Venen de rol als onderaannemer overgenomen van Parkvilla, daarmee wordt Parkvilla een van de belangrijkste culturele samenwerkingspartners.

De cultuurcoaches dragen vanuit de gemeentelijke cultuurvisie bij aan de volgende ontwikkelingen: kennismaken met cultuur, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat door culturele bloei, sterker door samenwerking met maatschappelijke en culturele partners. Hiermee kunnen zij talentontwikkeling meer ruimte geven en culturele activiteiten aanbieden aan verschillende doelgroepen. Zij zetten cultuur in als positief middel voor maatschappelijke uitdagingen zoals participatie, (re)integratie, leefbaarheid in wijken, sociale cohesie, weerbaarheid of eenzaamheid. Kunst en cultuur dragen concreet bij aan een gezonde leefstijl en het welbevinden van onze inwoners.